img Home
Zoek/Search:

Noordvleugel en planstudie

De bestaande woningbouw in Flevoland en de infrastructuur tussen het oude en nieuwe land, zijn onvoldoende op elkaar afgestemd: elke dag staan automobilisten in de file en zitten de treinen meer dan vol!

Verdergaande verstedelijking in en om Almere kan alleen als de infrastructuur wordt afgestemd op de mobiliteitsvraag. In de planstudie van Min VenW worden een aantal kansrijke oplossingen bestudeerd. Een snelle verbinding tussen de vliegvelden Schiphol en Lelystad komt de economische ontwikkeling ten goede.

Het Consortium adviseert de meest duurzame en innovatieve oplossing te kiezen om daarmee tevens de uitstraling van de zone Schiphol Amsterdam Almere Lelystad te vergroten. Gegeven de lagere dichtheid waarin veel mensen wonen, de onvoorspelbaarheid van de files en de onmogelijkheid ieder een parkeerplaats te kunnen bieden, kiest het Consortium voor een samenwerking van auto en een snelle OV variant. Een “horizontale lift” waarbij de mobilist snel en voorspelbaar het werk bereikt. Met name op de Zuidas en op Schiphol is een duurzame oplossing essentieel.