img Home
Zoek/Search:

Organisatie

Binnen het consortium is zeer veel ervaring aanwezig op het gebied van infrastructuur, evenals met het ontwikkelen en uitvoeren van complexe projecten. Een aantal partners kent elkaar al van Infraspeed, de eerste grote Nederlandse publiek-private samenwerking (PPS) op het gebied van infrastructuur, voor de bovenbouw van de HSL-Zuid.

De afgelopen jaren heeft ditzelfde consortium ook plannen uitgewerkt voor de Zuiderzeelijn. Eerdere studies van het consortium zijn gepubliceerd in de drie boekjes 'Zweven is vrijheid'.

Het Consortium Transrapid Nederland bestaat uit de volgende partijen:

  • Siemens Nederland NV
  • ABN AMRO NV
  • Ballast Nedam
  • Koninklijke BAM Groep
  • Fluor